Vozi se po preteno suvim kolovozima

Premaprikupljeniminformacijama,saobra?

ajsenasvimva?

nijimputevimauRSodvijabezzastoja。

Vozisepoprete?

nosuvimkolovozima,dokjezbogniskihtemperatura,nadionicamaprekoplaninskihprevoja,naprilazutunelima,teprekomostovainadvo?

njakamogu?

nailazaknamjestimi?

nupoledicu。

Nadionicamausjecimaiporedkamenihkosinau?

estalisusitnijiodroni。

Voza?

imasavjetujemoopreznuisporijuvo?

nju,uzposjedovanjezimskeopreme,kojejeizakonskiobavezno。

Naputevimanakojimasuutokuradovi,re?

imsaobra?

ajajeizmijenjeniregulisanprivremenomsaobra?

ajnomsignalizacijom。

Uciljubezbjednogodvijanjasaobra?

ajanaautoputu9。

januarPrnjavor-Doboj,uspostavljenjeposebanre?

imsaobra?

ajaupodru?

jupetljiPrnjavoriJohovac,teinaregionalnomputuR-474imagistralnomM-17saurednopostavljenomprivremenomsaobra?

ajnomsignalizacijom。

Zbogradovanabu?

enjuiminiranjuterenanamagistralnomputuM-5,nadionciRogatica-Ustipra?

aumjestuDubdolazidopovremeneobustavesaobra?

aja,utrajanjuod5-15minutauvremenskomperioduod09:00do10:00iod14:00do17:00?

asova。

(Radovisuprodu?

enido30。

10。

2017。

)。

NamagistralnomputuM-18,dionicaBrodnaDrini-granicaBiH/CG(?

epanPolje),zabranjenjesaobra?

ajzasvavozila?

ijaukupnamasaprelazi16tona。

(Rje?

enjeMin。

saob。

iveza13。

03/345-103-1/15,od11。

12。

2015。

)。

Nadionicamagdjeseizvodesanacioniradovi,obaveznojepo?

tivanjeprivremenopostavljenesignalizacije。

Izdvajamomagistralneputeve:M-17?

ep?

e-NemilaM-16。

2Prozor-JablanicaiM-18Tuzla-Priboj。

Nagrani?

nimprelazimazadr?

avanjapriprelaskugranicenisudu?

aod15-20minuta。

Zbogradovanapodru?

juHrvatskeupozoravamovoza?

enadu?

azadr?

avanjanagrani?

nimprelazimaBrod-SlavonskiBrodiOra?

je-?

upanja。

Booking。